Usluga piljenja iverala

1. Optimiziranje krojnih lista

Nakon odabira materijala i razrađenih mjera, svaki kupac može dobiti besplatno uslugu optimiziranja.
Pomoću programa za optimizaciju CutRite dobijaju se optimalne mjere iskorištenja materijala.

Materijali se mogu naručivati:
a)  direktno u našem prodajnom prostoru
b)  putem on-line-narudžbe
c)  korištenjem programa Corpus (dekori za Corpus mogu se skinuti na našim stranicama)

Nakon optimizacije, potvrde narudžbe, uplate kupca, određuje se točan termin daljnje obrade materijala, gdje kupac točno dobiva termin i vrijeme kada će materijali biti spremni za isporuku. Piljenje se vrši na modernim strojevima HOLZMA gdje se sva piljenja vrše automatski, bez mogućnosti piljenja pogrešnih mjera.

Galerija fotografija

slika 1slika 2