Usluga kantiranja iverala

Pravolinijsko kantiranje

Nakon piljenja, ukoliko je tako naznačeno u narudžbi, vrši se lijepljenje rubnih traka na rubove, na strojevima .
Uobičajene debljine rubnih traka su:
0.5/22, 0.5/29, 0.5/45, 1/22, 1/45, 2/22, 2/29, 2/45